هایک ویژن ،اجزای اصلی سیستم مداربسته شبکه (IP) را معرفی میکند

تجهیزات نصب

داکتیک حفاظ معمولا پلاستیکی بلند است که وظیفه حفاظت کابها را در محیطهای مسقف بر عهده دارد.

داکت ها عموما دارای یک درب هستند.

لوله فلکسیلوله ای انعطاف پذیر و معمولا فلزی با روکشی پلاستیک است.

این لوله وظیفه حفاظت کابلها را در محیطهای غیر مسقف برعهده دارد.

لوله فلزیلوله ای غیر منعطف است که وظیفه حفاظت کابلها را برعهده دارد.

لوله فلزی دسترسی به کابلها به صورت مستقیم را غیر ممکن می کند.

باکس پلاستیکیمعمولا برای جا دادن آدپتور دوربین ها یا اتصالات انها در کنار دوربین و یا بین انشعابات کابلها برای پوشش دادن سربندیها نصب می شود.

تجیهزات اختیاری

 UPS: وظیفه تامین برق در صورت قطع برق شهر را برعهده دارد.

رکرک وظیفه حفاظت فیزیکی از دستگاه NVR یا سرور و یا DVR را برعهده دارد.

میکروفنوظیفه دریافت صدا در محل نصب را برعهده دارد.